Nyheter

Home/Nyheter

Rekord! 260 deltagare på årsmötet den 11 april 2024 på Försvarshögskolan.

Åter ett fullsatt möte! Vid årsmötet erhöll styrelsen ansvarsfrihet. OISF ekonomiska ställning är fortsatt god. Mötet nyvalde Urban Rettig, samt omvalde Patrik Schwartz, Mats Blom och Maria Permatz. Hans-Göran Olsson avtackades efter 14 år i styrelsen. Docent Gudrun Persson höll ett mycket intressant anförande om Rysslands krig i Ukraina-bakrund och konsekvenser.  Kvällen avslutades med en [...]

2024-04-12T18:44:31+00:00

230 medlemmar hade hörsammat höstmötet den 12 oktober 2023 på Försvarshögskolan i Stockholm!

Åter ett fullsatt möte! Styrelsen redovisade fortsatt god ekonomi för OISF. 90 % av medlemmarna har lämnat sina e-postadresser. Vidare visade sekreteraren hur åldersfördelningen ser ut i föreningen. Generallöjtnant Carl-Johan Edström, Chef Operationsledningen i Försvarsmakten, höll ett mycket intressant föredrag över ämnet "Så leds Sverige vid ett krig samt konsekvensernas av en svensk Nato anslutning". [...]

2024-04-12T18:23:52+00:00

Rekord igen! 230 deltagare på årsmötet den 13 april 2023 på Försvarshögskolan.

Åter ett fullsatt möte! Vid årsmötet erhöll styrelsen ansvarsfrihet. OISF ekonomiska ställning är fortsatt god. Mötet valde Bengt Andersson till ny ordförande efter Hans Berndtson, som lämnade efter 6 år. Vidare nyvaldes Gabor Nagy till ny ledamot. Omval beslutades av Johan René, Claes Grönberg och Gerhard Lilliestierna. Patrik Wallberg avtackades efter 4 år i styrelsen. Avgående ordföranden [...]

2023-04-14T15:26:17+00:00

Höstmötet genomfört med 230 deltagare!

Vid OISF höstmöte den 20 oktober blev Sverigesalen fullsatt. Dessutom deltog övriga i lektionssalar runt omkring. Mötet applåderade ambassadör Veronika Wand-Danielsson för hennes intressanta föredrag om "Sverige, NATO och den transatlantiska länken". Ordföranden, Hans Berndtson, avtackade Öv Pernille Undén efter två år i styrelsen. Avslutningsvis fick vi avnjuta en härlig middag på restaurang Syster och [...]

2023-04-14T15:18:24+00:00

Begravningshjälp betalas från och med 2019 till alla medlemmar!

Vid styrelsemötet 2018-12-06 fattade styrelsen ett viktigt beslut angående begravningshjälpen. För medlem som avlider efter 2018-12-31 kommer begravningshjälp att utbetalas till alla avlidna medlemmar, inte enbart till efterlevande änkor eller minderåriga barn. Av praktiska skäl är det fortfarande efterlevande som ansöker. Blanketten kommer att anpassas till de nya reglerna. Utbetalningarna kommer att ske till den avlidnes [...]

2021-07-05T07:50:54+00:00