230 medlemmar hade hörsammat höstmötet den 12 oktober 2023 på Försvarshögskolan i Stockholm!

Home/Nyheter/230 medlemmar hade hörsammat höstmötet den 12 oktober 2023 på Försvarshögskolan i Stockholm!

230 medlemmar hade hörsammat höstmötet den 12 oktober 2023 på Försvarshögskolan i Stockholm!

Åter ett fullsatt möte! Styrelsen redovisade fortsatt god ekonomi för OISF. 90 % av medlemmarna har lämnat sina e-postadresser. Vidare visade sekreteraren hur åldersfördelningen ser ut i föreningen.

Generallöjtnant Carl-Johan Edström, Chef Operationsledningen i Försvarsmakten, höll ett mycket intressant föredrag över ämnet “Så leds Sverige vid ett krig samt konsekvensernas av en svensk Nato anslutning”.

Kvällen avslutades med sedvanlig middag på restaurang Syster och Bror.

2024-04-12T18:23:52+00:00