Begravningshjälp betalas från och med 2019 till alla medlemmar!

Home/Nyheter/Begravningshjälp betalas från och med 2019 till alla medlemmar!

Begravningshjälp betalas från och med 2019 till alla medlemmar!

Vid styrelsemötet 2018-12-06 fattade styrelsen ett viktigt beslut angående begravningshjälpen. För medlem som avlider efter 2018-12-31 kommer begravningshjälp att utbetalas till alla avlidna medlemmar, inte enbart till efterlevande änkor eller minderåriga barn.

Av praktiska skäl är det fortfarande efterlevande som ansöker. Blanketten kommer att anpassas till de nya reglerna. Utbetalningarna kommer att ske till den avlidnes dödsbo. Summan är tillsvidare oförändrad, 25 000 kr.

2021-07-05T07:50:54+00:00