Rekord igen! 230 deltagare på årsmötet den 13 april 2023 på Försvarshögskolan.

Home/Nyheter/Rekord igen! 230 deltagare på årsmötet den 13 april 2023 på Försvarshögskolan.

Rekord igen! 230 deltagare på årsmötet den 13 april 2023 på Försvarshögskolan.

Åter ett fullsatt möte! Vid årsmötet erhöll styrelsen ansvarsfrihet. OISF ekonomiska ställning är fortsatt god. Mötet valde Bengt Andersson till ny ordförande efter Hans Berndtson, som lämnade efter 6 år. Vidare nyvaldes Gabor Nagy till ny ledamot. Omval beslutades av Johan René, Claes Grönberg och Gerhard Lilliestierna.

Patrik Wallberg avtackades efter 4 år i styrelsen.

Avgående ordföranden avtackades av vice ordföranden Hans-Göran Olsson. 

Professor emeritus Jan Hallenberg, Utrikespolitiska Institutet, höll därefter ett mycket uppskattat föredrag om Sverige, Nato och den transatlantiska länken. 

Kvällen avslutades med en trivsam och välsmakande middag på restaurang Syster och Bror

2023-04-14T15:26:17+00:00