Claes

Home/Claes Grönberg

About Claes Grönberg

This author has not yet filled in any details.
So far Claes Grönberg has created 5 blog entries.
oisf

Höstmötet genomfört med 230 deltagare!

Vid OISF höstmöte den 20 oktober blev Sverigesalen fullsatt. Dessutom deltog övriga i lektionssalar runt omkring. Mötet applåderade ambassadör Veronika Wand-Danielsson för hennes intressanta föredrag om "Sverige, NATO och den transatlantiska länken". Ordföranden, Hans Berndtson, avtackade Öv Pernille Undén efter två år i styrelsen. Avslutningsvis fick vi avnjuta en härlig middag på restaurang Syster och [...]

2022-10-22T15:49:07+00:00

OISF årsmöte genomfördes den 31 mars 2022!

OISF årsmöte genomfördes den 31 mars på Försvarshögskolan med 160 deltagare. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet efter att årsredovisningen hade redovisats. Två nya styrelseledamöter invaldes. Kommendörkapten Patrik Schwarts och Kn Maria Permatz. Öv Pernille Undén och överstelöjtnant Hans Troedsson lämnade styrelsen. Avtackning kommer att genomföras vid höstmötet som äger rum den 13 oktober på Försvarshögskolan. Efter årsmötet [...]

2022-04-09T12:01:00+00:00

Begravningshjälp betalas från och med 2019 till alla medlemmar!

Vid styrelsemötet 2018-12-06 fattade styrelsen ett viktigt beslut angående begravningshjälpen. För medlem som avlider efter 2018-12-31 kommer begravningshjälp att utbetalas till alla avlidna medlemmar, inte enbart till efterlevande änkor eller minderåriga barn. Av praktiska skäl är det fortfarande efterlevande som ansöker. Blanketten kommer att anpassas till de nya reglerna. Utbetalningarna kommer att ske till den avlidnes [...]

2021-07-05T07:50:54+00:00