Sverigesalen fullsatt! 2021-10-15T10:33:15+00:00

OISF årsmöte på FHS 14 oktober 2021

OISF årsmöte genomfördes på Försvarshögskolan den 14 oktober 2021 med ca 160 medlemmar närvarande. Årsredovisningen föredrogs av styrelsen och ansvarsfrihet erhölls från mötet. Ordföranden avtackade Christer Nordling, avgående som sammanhållande i valberedningen (2019). Vidare kunde vi avnjuta ett intressant föredrag av Försvarshögskolans rektor, professor Robert Egnell. Kvällen avslutades med middag på restaurang Syster och Bror.

Medlemsportalen åter i funktion!

Vår databas är åter i full drift. Medlemmar som vill registrera sin e-postadress kan nu göra det enligt utsända anvisningar.

OISF årsmöte genomförs den 14 oktober!

OISF årsmöte genomförs den 14 oktober 2021 på Försvarshögskolan. Under handlingar återfinns kallelsen till mötet. Just nu har OISF problem med att registrera e-postadress under medlemsportalen (210920). Vänligen försök senare. Ca 1700 medlemmar har fått kallelsen till sin e-postadress. Styrelsen är tacksam för att ni redan tidigare har skrivit in er e-postadress via medlemsportalen. Medlemmar som […]

Begravningshjälp betalas från och med 2019 till alla medlemmar!

Vid styrelsemötet 2018-12-06 fattade styrelsen ett viktigt beslut angående begravningshjälpen. För medlem som avlider efter 2018-12-31 kommer begravningshjälp att utbetalas till alla avlidna medlemmar, inte enbart till efterlevande änkor eller minderåriga barn. Av praktiska skäl är det fortfarande efterlevande som ansöker. Blanketten kommer att anpassas till de nya reglerna. Utbetalningarna kommer att ske till den avlidnes […]

Minnesskrift OISF 100 år

Styrelsen har utarbetat en minnesskrift, OISF 100 år, under ledning av Johan Molin. Skriften kan läsas här OISF Minnesskrift 100 år