KONDOLEANSER 2017-06-06T10:47:14+00:00

Kondoleanser

Minnet av en bortgången medlem i OISF kan hedras på många sätt. Ett sätt är att skicka ett bidrag till föreningens verksamhet. Det sker enklast genom att sätta in bidraget på föreningens bankgiro (673-4388, betalningsmottagare: Kammarkollegiet). Ange Ditt namn och adress samt till minne av vem bidraget avser.
Fyll samtidigt i uppgifterna nedan och skicka till föreningen.

Du kommer, som givare, att få ett tackbrev från föreningen när minnesdiplomet skickats.
Grundmallen för minnesdiplomet kan ses här.

EKONOMISKT UNDERSTÖD