STYRELSE MM 2017-12-28T10:36:40+00:00

Styrelse mm

Ordförande Hans Berndtson (2017)

Utsiktsvägen 12
181 62 Lidingö
076-628 22 17

Vice ordförande Hans-Göran Olsson (2010)

Söderkroken 19
181 65 Lidingö
08-766 63 62
070-558 32 10

Ledamot, skattmästare, webbredaktör Claes Grönberg (2017)

Lötvägen 15
136 72 Vendelsö
070-593 95 66

Ledamot, sekreterare Mats Söderberg (2007)

Ellagårdsvägen 135
187 45 Täby
08-755 77 54
073-622 13 11 (föreningen)
070-733 04 80 (privat)
sekreteraren@oisf.se

Ledamot, klubbmästare, Jan-Åke Sjörén (2010)

Gröndalsvägen 186
117 69 Stockholm

070-982 57 66

Ledamot Johan Molin (2009)

Slångränd 1
184 45 Enebyberg
08-792 20 02
070-552 92 17

Ledamot Hans Troedsson (2011)

Beatebergsvägen 6
132 37 Saltsjö-Boo
070-213 78 83

Ledamot Johan Törnqvist (2014)

Östermalmsgatan 33
114 26 Stockholm
08-20 70 04
070-618 84 68

 

Ledamot Gerhard Lilliestierna (2013)

Heimdalsvägen 18
184 51 Österskär
08-540 668 02
070-286 86 76

Regionala/lokala kontaktmän

Mats Nilsson - Bodens garnison

tel: 070-280 15 75

Roger Thorstensson - Skövde/Karlsborg

tel: 070-352 80 55

Valberedning

Christer Nordling

Ringen 32
182 73 Stocksund
08-755 20 81
070-298 20 81

Christer Olofsson

Fjärdingsvägen 16
740 22 Bälinge
018-36 73 63
070-519 10 14

Håkan Berglind - 2013

Lillsjöbacken 14
196 34 Kungsängen

Revisorer

Aukt rev Margareta Kleberg - Kleberg Revision AB

Karlavägen 100, plan 5

Box 24193, 104 51 Stockholm
margareta.kleberg@bdo.se

08-120 116 31

Carl-Arne Malmberg (2013)

Runmästarvägen 5
187 72 Täby
08-510 103 07
070 -670 69 17

Hedersmedlemmar

Björn Orward

Sågtorpsvägen 69 B

187 30 Täby
070-146 78 44

Ulf Rubarth

Svartviksslingan 51
167 38 Bromma
08-26 18 10
070-586 25 02

Björn Anderson

Västra Finnbodavägen 7B
131 71 Nacka
08-716 88 68
070-597 82 55

Jan Tånneryd

Fatburs Brunnsgata 33 A
118 28 Stockholm
08-27 78 47
070-839 35 55

Revisorssuppleanter

Aukt rev Madelene Sundell Karlsson Kleberg Revision AB

Box 3290
103 65 Stockholm
08-10 54 10

Lars G Ohlsson (2013)

Grevegatan 15

854 60 Sundsvall
060-12 30 33
070-370 27 00