STYRELSE MM 2024-04-13T12:50:40+00:00

Styrelse mm

Ordförande Bengt Andersson (2023)

Vice ordförande Gabor Nagy (2023)

Söderkroken 19
181 65 Lidingö
08-766 63 62
070-558 32 10

Ledamot, skattmästare, webredaktör Claes Grönberg (2017)

Lötvägen 15
136 72 Vendelsö
070-593 95 66

Ledamot, sekreterare, Johan René (2018)

Kummingränd 9
182 45 Enebyberg
08-758 1139
073-622 13 11 (föreningen)
070-279 6580 (privat)
[email protected]

Ledamot Gerhard Lilliestierna (2013)

Heimdalsvägen 18
184 51 Österskär
08-540 668 02
070-286 86 76

Ledamot, Mats Blom (2020)

Ledamot, Klubbmästare, Patrik Schwartz, (2022)

076-895 32 94

Ledamot Maria Permatz (2022)

073-065 68 40

Ledamot Urban Rettig (2024)

Regionala/lokala kontaktmän

Mats Nilsson - Bodens garnison

070-280 15 75

Roger Thorstensson - Skövde/Karlsborg

070-352 80 55

Valberedning

Jörgen Ericsson

Lennart Thomsen

Furulundsvägen 15
186 42 Vallentuna
070-296 23 00

Roger Gustafsson

070-541 76 41

Revisorer

Aukt rev Margareta Kleberg - BDO AB

Sveavägen 53
Box 6343, 102 35 Stockholm

[email protected]
08-120 11 631, 070-535 8201

Ulf Edman (2018)

Stationsvägen 23
182 55 Djursholm
08-755 5680
073-653 4704

Hedersmedlemmar

Ulf Rubarth

Svartviksslingan 51
167 38 Bromma
08-26 18 10
070-586 25 02

Björn Anderson

Västra Finnbodavägen 7B
131 71 Nacka
08-716 88 68
070-597 82 55

Jan Tånneryd

Fatburs Brunnsgata 33 A
118 28 Stockholm
08-27 78 47
070-839 35 55

Hans Berndtson

Revisorssuppleanter

Aukt rev Karolina Lövström BDO AB

Lars G Ohlsson (2013)

Grevegatan 15
854 60 Sundsvall
060-12 30 33
070-370 27 00