Okategoriserade

Home/Okategoriserade

OISF vårmöte med årssammanträde 12 april 2018

Vårmötet med årssammanträde är nu genomfört! 140 medlemmar hade hörsammat kallelsen. Mötet genomfördes på Försvarshögskolan i Sverigesalen med efterföljande middag på restaurangen Syster och Bror intill FHS. Vid mötet valdes till ny sekreterare Johan René.  Mats Söderberg lämnar nu styrelsen efter 11 år. Ordföranden tackade Mats med ett tal innehållande all den uppskattning som OISF [...]

2018-04-13T19:31:54+00:00

100-års jubileum på Karlberg

OISF 100-årsjubileum genomfördes på Karlbergs Slott fredagen den 27 oktober under pompa och ståt! Ordföranden, Hans Berndtson kunde med glädje konstatera att 200 medlemmar hade hörsammat kallelsen till jubileet. OISF har nu 2450 medlemmar och föreningens tillgångar är nu värderade till sin högsta nivå någonsin. Festligheterna inleddes med föredrag omfattande läget i Sverige och omvärlden [...]

2017-10-29T21:03:55+00:00

Årsmötet 2017

 Årsmötet 2017 genomfördes den 6 april på Försvarshögskolan under sedvanligt trivsamma former. Ordföranden Jan Tånneryd avgick och ersattes av genlt Hans Berndtson. Föreningen hälsar honom välkommen för att fortsätta och utveckla Jans engagerade arbete för föreningen. Jan Tånneryd utnämndes samtdigt till hedersmedlem.  Samtidigt avgick skattmästaren Pepe Brolén efter fyra år på posten. Han ersattes av Claes Grönberg med en [...]

2017-06-06T08:34:22+00:00

Upphandling av kapitalförvaltning mm

Upphandling av kapitalförvaltning och ekonomiadministrativa tjänster har nu genomförts. Styrelsen har nu tecknat ett nytt avtal med Kammarkollegiet som vann upphandlingen. Upphandlingsunderlaget gick i våras ut till 11 förvaltare och sju offerter inkom. Efter en mycket grundlig utvärdering under hösten med extern hjälp gick till sist Kammarkollegiet segrande ur striden.

2017-06-07T10:22:54+00:00