Okategoriserade

Home/Okategoriserade

Betalning för deltagande i jubileet – förtydligande

”Betalning för deltagande i OISF 100-årsjubileum kan ske på ettdera av följande sätt: Via internet från bankkonto eller bankgiro Via internet från plusgiro Via Swish till angivet kontonummer Det går INTE att betala med telefonöverföring. Var vänliga och ange namn som betalningsreferens, ingenting annat. Vi har redan fått in ett antal ospårbara betalningar. Är du [...]

2017-09-28T06:09:40+00:00

Kallelse till höstmöte – 100 års jubileum

Föreningens medlemmar kallas till höstmöte tillika jubileumshögtidlighet på Karlbergs Slott, fredagen den 27 oktober 2017 med start kl 1600. Programmet består av föredrag som genomförs i samlingssalen i Fysborgen samt middag i slottet. Läs hela kallelsen med anmälningsblankett nedan: Höstmöte kallelse 2017 09-13

2017-09-28T06:02:38+00:00

Årsmötet 2017

 Årsmötet 2017 genomfördes den 6 april på Försvarshögskolan under sedvanligt trivsamma former. Ordföranden Jan Tånneryd avgick och ersattes av genlt Hans Berndtson. Föreningen hälsar honom välkommen för att fortsätta och utveckla Jans engagerade arbete för föreningen. Jan Tånneryd utnämndes samtdigt till hedersmedlem.  Samtidigt avgick skattmästaren Pepe Brolén efter fyra år på posten. Han ersattes av Claes Grönberg med en [...]

2017-06-06T08:34:22+00:00

Upphandling av kapitalförvaltning mm

Upphandling av kapitalförvaltning och ekonomiadministrativa tjänster har nu genomförts. Styrelsen har nu tecknat ett nytt avtal med Kammarkollegiet som vann upphandlingen. Upphandlingsunderlaget gick i våras ut till 11 förvaltare och sju offerter inkom. Efter en mycket grundlig utvärdering under hösten med extern hjälp gick till sist Kammarkollegiet segrande ur striden.

2017-06-07T10:22:54+00:00