MEDLEMSANSÖKAN 2021-02-23T20:12:55+00:00

Medlemsansökan

Föreningen har idag cirka 2575 medlemmar. Medlem i föreningen kan bli

1. Yrkesofficer i personalkategori OF, med examen från och med 2009.

2. Yrkesofficer av majors/örlogskaptens eller högre tjänstegrad utnämnd inom den tidigare NBO, så kallade nya befälsordningen.

3. Officer/regementsofficer enligt tidigare befälsordningar, före 1983.

4. Pensions- eller förtidsavgången yrkesofficer i personalkategori OF med minst tio års aktiv tjänst.

I övrigt enligt styrelsens beslut.

Avgiften för medlemskapet (som är ständigt) är 500 kr som enklast betalas in på bankgiro 673-4388 (betalningsmottagare är Kammarkollegiet).

Uppfyller du kriterierna och vill bli medlem, fyll i nedanstående:

(När du skickar ett meddelande till oss kommer vi att spara din epost i vårt epost-program för att kunna kontakta dig. Du kan alltid kontakta oss på sekreteraren@oisf.se om du vill vi ska ta bort din epostadress från vårt register. Läs mer om vår integritetspolicy)

Ansök idag!

Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

EKONOMISKT UNDERSTÖD