MEDLEMSANSÖKAN 2020-02-21T11:12:50+00:00

Medlemsansökan

Föreningen har idag cirka 2550 medlemmar. Medlem i föreningen kan bli:
1. Yrkesofficer i personalkategori OF.
2. Yrkesofficer av majors/örlogskaptens eller högre tjänstegrad utnämnd före 2009.
3. Pensions- eller förtidsavgången yrkesofficer i personalkategori OF med minst tio års aktiv tjänst.
I övrigt enligt styrelsens beslut.

Avgiften för medlemskapet (som är ständigt) är 500 kr som enklast betalas in på bankgiro 673-4388 (betalningsmottagare är Kammarkollegiet).

Uppfyller du kriterierna och vill bli medlem, fyll i nedanstående:

(När du skickar ett meddelande till oss kommer vi att spara din epost i vårt epost-program för att kunna kontakta dig. Du kan alltid kontakta oss på sekreteraren@oisf.se om du vill vi ska ta bort din epostadress från vårt register. Läs mer om vår integritetspolicy)

Ansök idag!

EKONOMISKT UNDERSTÖD