MEDLEMSANSÖKAN 2024-01-27T21:53:39+00:00

Medlemsansökan

Föreningen har idag cirka 2760 medlemmar. Medlem i föreningen kan bli

1. Yrkesofficer i personalkategori OF, med examen från och med 2009.

2. Yrkesofficer av majors/örlogskaptens eller högre tjänstegrad utnämnd inom den tidigare NBO, så kallade nya befälsordningen.

3. Officer/regementsofficer enligt tidigare befälsordningar, före 1983.

4. Pensions- eller förtidsavgången yrkesofficer i personalkategori OF med minst tio års aktiv tjänst.

I övrigt enligt styrelsens beslut.

Avgiften för medlemskapet (som är ständigt) är 500 kr, som betalas med betal/kreditkort direkt vid ansökan (betalning sker till Kammarkollegiet).

Uppfyller du kriterierna och vill bli medlem, fyll i nedanstående:

(När du skickar ett meddelande till oss kommer vi att spara din epost i vårt epost-program för att kunna kontakta dig. Du kan alltid kontakta oss på sekreteraren@oisf.se om du vill vi ska ta bort din epostadress från vårt register. Läs mer om vår integritetspolicy)

Ansök idag!

Steg 1 av 2

50%

EKONOMISKT UNDERSTÖD