AKTIVITETER 2017-05-18T20:31:27+00:00

Aktiviteter

Ansökan om begravningshjälp och särskiltunderstöd

Det finns alltid möjlighet att söka särskilt understöd, liksom att söka
begravningshjälp när medlem i föreningen avlidit.
Gå in under fliken Understöd och läs om förutsättningarna.

EKONOMISKT UNDERSTÖD