NYHETER 2020-10-31T10:49:08+00:00

OISF årsmöte genomfört den 15 oktober!

OISF höstmöte/årsmöte genomfördes på restaurang Syster och Bror vid Försvarshögskolan i Stockholm den 15 oktober med 33 närvarande medlemmar. På grund av pandemin var antalet deltagare begränsat till 50 personer. Lokalen var väl anpassad för att kunna hålla avstånd. Mötet inleddes med att hedra avlidna medlemmar med en tyst minut. Styrelsen redovisade OISF årsredovisning för […]

Årsmöteshandlingar 2020 finns nu under handlingar!

OISF mötestider 2020

OISF vårmöte och tillika årsmöte genomförs 2020 på Försvarshögskolan i Stockholm torsdagen den 2 april. Kallelse kommer per post i mitten på mars. OISF höstmöte genomförs på samma plats torsdagen den 15 oktober.  

OISF Höstmöte på FHS 17 oktober 2019

OISF höstmöte genomfördes på Försvarshögskolan den 17 oktober med 180 medlemmar. Styrelsen informerade om OISF verksamhet. Överste Laura Swan Wrede, Chef Livgardet, informerade om Livgardet och sin egen karriär som kvinna i försvaret. Föredraget blev mycket uppskattat och applåderna blev många och långa! Kvällen avslutades med en trevlig och välsmakande middag på restaurang Syster och […]

Begravningshjälp betalas från och med 2019 till alla medlemmar!

Vid styrelsemötet 2018-12-06 fattade styrelsen ett viktigt beslut angående begravningshjälpen. För medlem som avlider efter 2018-12-31 kommer begravningshjälp att utbetalas till alla avlidna medlemmar, inte enbart till efterlevande änkor eller minderåriga barn. Av praktiska skäl är det fortfarande efterlevande som ansöker. Blanketten kommer att anpassas till de nya reglerna. Utbetalningarna kommer att ske till den avlidnes […]

Minnesskrift OISF 100 år

Styrelsen har utarbetat en minnesskrift, OISF 100 år, under ledning av Johan Molin. Skriften kan läsas här OISF Minnesskrift 100 år