OISF årsmöte genomfördes den 31 mars 2022!

Home/Nyheter/OISF årsmöte genomfördes den 31 mars 2022!

OISF årsmöte genomfördes den 31 mars 2022!

OISF årsmöte genomfördes den 31 mars på Försvarshögskolan med 160 deltagare. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet efter att årsredovisningen hade redovisats. Två nya styrelseledamöter invaldes. Kommendörkapten Patrik Schwarts och Kn Maria Permatz. Öv Pernille Undén och överstelöjtnant Hans Troedsson lämnade styrelsen. Avtackning kommer att genomföras vid höstmötet som äger rum den 13 oktober på Försvarshögskolan. Efter årsmötet höll Chefen för Militära Underrättelsetjänsten, Generalmajor Lena Hallin, ett mycket intressant föredrag. Sedvanlig middag genomfördes därefter på Restaurang Syster och Bror.

2022-04-09T12:01:00+00:00