OISF vårmöte med årssammanträde 28 mars 2019!

Home/Nyheter/OISF vårmöte med årssammanträde 28 mars 2019!

OISF vårmöte med årssammanträde 28 mars 2019!

Vårmötet med årssammanträde genomfördes igår den 28 mars på Försvarshögskolan i Sverigesalen. 165 medlemmar hade hörsammat kallelsen. Styrelsen redovisade verksamhetsberättelsen med årsredovisning och erhöll ansvarsfrihet. Till nya medlemmar i styrelsen invaldes översten i flygvapnet Patrick Wallberg och överstelöjtnant Pernille Undén.

Johan Molin avtackades efter 10 år i styrelsen. Vidare avtackades Johan Törnqvist, som nu måste lämna styrelsen för utlandstjänstgöring.

Viceamiralen Jan Törnqvist, C INS, höll ett mycket intressant föredrag om Försvarsmaktens Operativa Insatsledning.

Efter mötet avnjöt medlemmarna en god middag på närliggande restaurang Syster och Bror.

Fullsatt i Sverigesalen!

Johan Molin avtackas!

Johan Törnqvist avtackas!

Viceamiral Jan Törnqvist!

2019-03-29T10:02:04+00:00