Ekonomiskt årligt bidrag får nytt maxbelopp.

Home/Nyheter/Ekonomiskt årligt bidrag får nytt maxbelopp.

Ekonomiskt årligt bidrag får nytt maxbelopp.

Vid samma styrelsemöte fattades beslut att höja maxbeloppet för årligt ekonomiskt bidrag till 45 000 kr. Minibeloppet 15 000 kr kvarstår.

Bedömningsskalan har justerats med hänsyn till uppräkning av prisbasbeloppet. För att få rubricerat bidrag krävs att den efterlevande har en inkomst om maximalt 186 000 kr och har en förmögenhet om maximalt 93 000 kr.

Om förmögenheten överstiger 93 000 kr, men inkomsten understiger 186 000 kr sker en justering av bidragsbeloppet. Förhållandet innebär inte, att bidrag inte betalas ut.

2018-12-29T08:01:34+00:00