OISF vårmöte med årssammanträde 12 april 2018

Vårmötet med årssammanträde är nu genomfört! 140 medlemmar hade hörsammat kallelsen. Mötet genomfördes på Försvarshögskolan i Sverigesalen med efterföljande middag på restaurangen Syster och Bror intill FHS. Vid mötet valdes till ny sekreterare Johan René.  Mats Söderberg lämnar nu styrelsen efter 11 år. Ordföranden tackade Mats med ett tal innehållande all den uppskattning som OISF känner efter Mats goda insatser i föreningen. Vidare redovisade styrelsen verksamhetsberättelsen med årsredovisning och erhöll ansvarsfrihet av mötet. Detaljer kommer att framgå av mötesprotokollet som kommer att presenteras på denna hemsida inom några dagar. Nedan följer bild av avtackningen av avgående revisor Carl-Arne Malmberg samt sekreteraren Mats Söderberg. Hemsidan saluterar och tackar bröderna.

2018-05-10T13:04:16+00:00