100-års jubileum på Karlberg

OISF 100-årsjubileum genomfördes på Karlbergs Slott fredagen den 27 oktober under pompa och ståt!

Ordföranden, Hans Berndtson kunde med glädje konstatera att 200 medlemmar hade hörsammat kallelsen till jubileet. OISF har nu 2450 medlemmar och föreningens tillgångar är nu värderade till sin högsta nivå någonsin.

Festligheterna inleddes med föredrag omfattande läget i Sverige och omvärlden vid Föreningen för Pensionerade Officerares (FPO) tillblivelse hållet av Professor Lars Ericson Wolke, samt en exposé över FPO – OISF utveckling från start till dags dato hållet av styrelseledamoten Johan Molin.

Jubileumsmiddagen genomfördes i slottet med underhållning av en ensemble ur Livgardets Dragonmusikkår.

Jubileumsföreläsning

Välkomsttal av ordföranden Hans Berndtson

Jubileumsmiddag på Karlberg

 

 

2018-05-10T12:57:30+00:00