Årsmötet 2017

 Årsmötet 2017 genomfördes den 6 april på Försvarshögskolan under sedvanligt trivsamma former.

Ordföranden Jan Tånneryd avgick och ersattes av genlt Hans Berndtson. Föreningen hälsar honom välkommen för att fortsätta och utveckla Jans engagerade arbete för föreningen. Jan Tånneryd utnämndes samtdigt till hedersmedlem.
 Samtidigt avgick skattmästaren Pepe Brolén efter fyra år på posten. Han ersattes av Claes Grönberg med en gedigen ekonomisk bakgrund  och ett förflutet i flottans ubåtsvapen. 
                                   
Mycket glädjande har föreningen dessutom ett positivt tillflöde av nya medlemmar.
 Årsmötets huvudtalare, Chefen för armén, genmj Karl Engelbrektson, utvecklade sina tankar om arméns framtid på ett personligt och engagerande sätt.

2018-05-10T13:06:53+00:00