Upphandling av kapitalförvaltning mm

Upphandling av kapitalförvaltning och ekonomiadministrativa tjänster har nu genomförts. Styrelsen har nu tecknat ett nytt avtal med Kammarkollegiet som vann upphandlingen.
Upphandlingsunderlaget gick i våras ut till 11 förvaltare och sju offerter inkom.
Efter en mycket grundlig utvärdering under hösten med extern hjälp gick till sist
Kammarkollegiet segrande ur striden.
2017-06-07T10:22:54+00:00