Betalning för deltagande i jubileet – förtydligande

Home/Okategoriserade/Betalning för deltagande i jubileet – förtydligande

Betalning för deltagande i jubileet – förtydligande

”Betalning för deltagande i OISF 100-årsjubileum kan ske på ettdera av följande sätt:

  • Via internet från bankkonto eller bankgiro
  • Via internet från plusgiro
  • Via Swish till angivet kontonummer

Det går INTE att betala med telefonöverföring.

Var vänliga och ange namn som betalningsreferens, ingenting annat. Vi har redan fått in ett antal ospårbara betalningar.

Är du det minsta tveksam om betalningen gått fram, titta i din egen transaktionslogg.”

Hälsar Mats Söderberg

Sekreterare

 

2017-09-28T06:09:40+00:00