Kallelse till höstmöte – 100 års jubileum

Föreningens medlemmar kallas till höstmöte tillika jubileumshögtidlighet på Karlbergs Slott, fredagen den 27 oktober 2017 med start kl 1600.

Programmet består av föredrag som genomförs i samlingssalen i Fysborgen samt middag i slottet.

Läs hela kallelsen med anmälningsblankett nedan:

Höstmöte kallelse 2017 09-13

2017-09-28T06:02:38+00:00